Pastatų energijos vartojimo auditų ir energinio naudingumo sertifikatų rengimas

UAB TEEKO consulting“ rengiamo energinio audito tikslas yra suteikti užsakovui techninę pagalbą įvertinant objektą energiniu požiūriu bei pateikti problemų techninius sprendimo variantus, įgalinančius sumažinti objekto energines sąnaudas.

Pastato energijos vartojimo auditai atliekami siekiant gauti finansavimą renovacijos darbams. Taip pat siekiant sužinoti pastato techninę bei inžinerinių sistemų būklę, bei įgyvendinti efektyviausias energiją taupančias priemones. Auditai gali būti atliekami gyvenamiesiems bei viešiesiems pastatams.

Audito atlikimo pastatuose etapai yra šie:
1. Objektą apibūdinančių įvesties duomenų surinkimas;
2. Energetinių parametrų matavimai (esant poreikiui atliekamos termovizinės nuotraukos);
3. Energijos, šalto vandens sąnaudų ir išlaidų techninė analizė, energijos ir šalto vandens sąnaudų balansų sudarymas;
4. Šilumos energijos faktinių sąnaudų patalpų šildymui perskaičiavimas norminiam šildymo sezonui;
5. Energijos ir šalto vandens taupymo priemonių parinkimas ir galimų sutaupymų nustatymas;
6. Pastato šilumos energijos sąnaudų balanso sudarymas;
7. Energijos ir šalto vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas;
8. Audito ataskaitos parengimas.

Pastato energinio naudingumo sertifikatas, tai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame pagal šio Reglamento reikalavimus įvertintas pastato energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė.

Pastatų energinis sertifikavimas būtinas:

  • statant, parduodant ar išnuomojant pastatus.
  • didesniems kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams.
  • prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti.
  • prieš pastatą parduodant ar išnuomojant, jei sertifikatas yra pasibaigęs, ar išvis nebuvo atliktas sertifikavimas.