Konsultavimo paslaugos

Dirbame tiek su privačiu sektoriumi, tiek su valstybės ir savivaldybių įstaigomis teikiant ES ir Valstybės projektų rengimo paslaugas. Paslaugos apima galimybių studijų, rinkodaros planų, investicijų projektų, paraiškų/ projektų įgyvendinimo planų, verslo planų ir susijusios dokumentacijos parengimą paramai gauti.

Nuo įmonės įsteigimo projektų rengimo paslaugos buvo suteiktos įvairiuose sektoriuose: verslo, energetikos, sveikatos apsaugos, kultūros, švietimo ir sporto.

Mumis pasitiki ir su mumis dirba:

smulkus ir vidutinis verslas;

centralizuoti šilumos tinklai, nepriklausomi šilumos gamintojai/ elektros energijos tiekėjai;

viešosios ir privačios gydymo įstaigos;

teatrai, muziejai, kultūros centrai;

universitetai, kolegijos, mokymo centrai, mokyklos, darželiai;

Remiantis mūsų parengtais projektais buvo gauta daugiau nei 100 mln. Eur finansinės paramos.

Projektų rengimo etapai:

Identifikavimas. Susitikimų metu aptariamas poreikis, atsižvelgiant į projektų finansavimo sąlygas įvertinamas išlaidų tinkamumas.

Problemos gryninimas. Techninio sprendimo paieška įvertinant juridinius aspektus ir finansavimo galimybes.

Sprendinio detalizavimas ir projekto rengimo etape vykstantis derinimas. Konsultuojantis su įvairiais specialistais (projektuotojais, architektais, inžinieriais ir prireikus paveldosaugos, tvarkybos,  energetikos specialistais) rengiami su paramos gavimu susiję dokumentai. Rengiant paramos gavimo dokumentus vykdomas nuolatinis gautos informacijos derinimas ir tikslinimas su užsakovu.

Projekto peržiūra ir projekto rengimo etape vykstantis finansavimo rodiklių įvertinimas. Parengtas projektas teikiamas užsakovui, atliekamas parengtų dokumentų derinimas, kuris susijęs su projekto skaičiavimais ir galutiniais projekto finansavimo rodikliais.

Parengto projekto pateikimas už paramą atsakingoms institucijoms ir projekto vertinimo etapas. Projekto vertinimo etapas trunka nuo kelių mėnesių iki pusės metų ar net ilgiau. Trukmė dažniausiai priklauso nuo projekto dydžio ir ar vertinimas atliekamas tik agentūros, ar ir papildomai ministerijos lygmeniu. Šiame etape kartu su užsakovu atsakome į visus papildomus vertintojų klausimus, vertiname pakeitimus ir patiksliname dokumentus. Vertinimo procese siekiame ne tik, kad projektui būtų skirtas finansavimas, bet ir apginti užsakovo interesus, kad projekto finansavimas nebūtų sumažintas.

Projekto administravimas

Pasirašius finansavimo sutartį prasideda projekto įgyvendinimo etapas. Šis etapas susideda iš viešųjų pirkimų vykdymo, projekto finansų valdymo ir projekto įgyvendinimo grafiko kontrolės, ataskaitų ir kitos dokumentacijos teikimo bei, dažnu atveju, projekto finansavimo sutarties pakeitimų. Siekiant sėkmingo projekto įgyvendinimo, projekto administravimo paslaugos sumažina projekto rizikas, tokias, kaip finansinės projekto finansavimo sankcijos dėl įvarių pažeidimų.