ADMINISTRAVIMAS

Projektų administravimo tikslas– užtikrinti sėkmingą ir kokybišką projekto veiklų įgyvendinimą ir finansų valdymą. Projekto administravimo paslaugos apima įvairias su projekto valdymu susijusias veiklas: išlaidų būtinumo ir tinkamumo priežiūrą, dokumentacijos (pažangos ataskaitų, projekto įgyvendinimo ataskaitų mokėjimo prašymų ir kitų raštų) rengimą bei derinimą  su įgyvendinančiąja institucija, viešųjų pirkimų koordinavimo paslaugas bei konsultacijas įvairiais projekto įgyvendinimo ir administravimo klausimais, numatytais finansavimo ir administravimo sutartyje.

UAB TEEKO consulting“ teikia projektų rengimo bei  projektų administravimo paslaugas, kurios apima:

Projekto administravimo procedūrinės dalies įgyvendinimą

  • einamoji projekto priežiūra;
  • veiklą patvirtinančios dokumentacijos užtikrinimas;
  • projekto viešinimo užtikrinimas;
  • kliento atstovavimas ES paramos lėšas administruojančioje įstaigoje;
  • sutarties ir jos priedų keitimas.

Projekto finansinį administravimą

  • išlaidų pagrindimo dokumentų priežiūra;
  • mokėjimų prašymų, tarpinių ir galutinių ataskaitų rengimas.

Viešųjų pirkimų organizavimą bei vykdymą

  • projekto darbų, paslaugų ir prekių viešųjų pirkimų organizavimas, įskaitant techninių užduočių, reikalavimų kandidatams ir kitų dokumentų rengimą.