PROJEKTAVIMAS

Mūsų įmonė atlieka šiuos projektavimo darbus

Biokuro ir dujinių katilinių techninių ir darbo projektų rengimas

Pastatų ir kitų statinių (naujos statybos, rekonstravimo, modernizavimo ir remonto) techninių ir darbo projektų rengimas

Scenos ir kitų konstrukcijų projektavimas

PROJEKTAVIMO EIGA

Mūsų įmonė, turinti atestuotus specialistus, rengia statinio techninius ir darbo projektus, konsultuoja projekto rengimo klausimais, ruošia projektinius pasiūlymus, atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą.
Projektus ruošiame naujai statybai, statinio rekonstravimui, kapitaliniam ir paprastajam remontui, griovimui, statinio modernizavimui, šiltinimui.

Projektavimo darbai apima:

 • Priešprojektinių pasiūlymų rengimą;
 • Techninių projektų rengimą;
 • Visų reikalingų leidimų ir dokumentų gavimą;
 • Darbo projektų rengimą;
 • Statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimą.

Projektinių pasiūlymų rengimas

Projektiniai pasiūlymai – tai eskizinis projektas, kurio tikslas ye išreikšti projektuojamo statinio architektūros, inžinerinių sistemų ir kitų pagrindinių sprendinių idėją, bei ją pagrįsti. Profesionaliai ir kruopščiai paruošti projektiniai pasiūlymai naudojami kaip pagrindas:

 • projektavimo sąlygoms gauti;
 • techniniam projektui ruošti;
 • parinkti techninio projekto rengėją.

Techninio projekto rengimas

Techninis projektas, tai pagrindinis projektavimo etapas, kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte.  Techninį projektą, vadovaujantis LR įstatymais ir statybos techniniais reglamentais, rengia atestuoti įmonės specialistai. Parengtas techninis projektas yra vientisas dokumentas, kurio pagrindu:

 • gaunamas leidimas statyti (griauti);
 • skelbiamas statybos konkursas statybos rangovui parinkti (ar rangovas parenkamas kitu būdu);
 • atliekama projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar kai jos pageidauja Statytojas);
 • rengiamas statinio darbo projektas;
 • parenkami statybos produktai bei įrenginiai;
 • atliekami statybos darbai;
 • pastatytas statinys atiduodamas ir priimamas naudoti ir teisiškai įregistruojamas (kai nerengiamas darbo projektas).

Darbo projekto rengimas

Remiantis techniniu projektu kompetentingi įmonės specialistai paruošia darbo projektą. Darbo projektas – statinio projekto antrasis privalomas (išskyrus nustatytus atvejus) etapas, kuris:

 • detalizuoja techninio projekto sprendinius;
 • nurodo kaip atliekami statybos darbai, gaminami statybos gaminiai ir dirbiniai;
 • leidžia statinį atiduoti ir priimti, naudoti ir teisiškai įregistruoti.

Statinio projekto vykdymo priežiūra

Tai Statytojo (užsakovo) organizuota statinio projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, taip pat būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra, laikomasi kokybės ir ekonominių išteklių. UAB „Teeko consulting“ specialistai vykdo savo suprojektuotų statinių projekto vykdymo priežiūras (nuo statinio statybos pradžios iki galutinio ir visiško statybos darbų užbaigimo bei jo pripažinimo tinkamu naudoti).