PARAIŠKŲ RENGIMAS

Paraiškų ir kitos dokumentacijos rengimas finansinei paramai gauti. Mes profesionaliai parengiame dokumentaciją pagal visas Lietuvoje egzistuojančias finansinės paramos priemones bei atstovaujame užsakovą visą finansinės paramos skyrimo dokumentacijos vertinimo periodą.

Mūsų personalas yra parengęs daugiau nei 70 projektų, finansuojamų savivaldybių, nacionalinėmis ir ES struktūrinių fondų lėšomis, už kurių administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą buvo atsakingos:

  • Įvairios Lietuvos savivaldybės;
  • Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF);
  • Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA);
  • Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).