KONSULTAVIMAS

 • Konsultavimas finansinės paramos gavimo klausimais. Paraiškų ir kitos dokumentacijos rengimas finansinei paramai gauti. Mes profesionaliai parengiame dokumentaciją pagal visas Lietuvoje egzistuojančias finansinės paramos priemones bei atstovaujame užsakovą visą finansinės paramos skyrimo dokumentacijos vertinimo periodą.

  Mūsų personalas yra parengęs daugiau nei 70 projektų, finansuojamų savivaldybių, nacionalinėmis ir ES struktūrinių fondų lėšomis, už kurių administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą buvo atsakingos:

  • Įvairios Lietuvos savivaldybės;
  • Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF);
  • Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA);
  • Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).
 • Galimybių studijų rengimas. Galimybių studija rengiama, kai problemai išspręsti yra daug būdų ir priemonių. Mūsų darbuotojai nuolat gilina savo žinias, be to, mes bendradarbiaujam su plačiu ratu savo srities ekspertų, todėl garantuojame, kad studijos rengimo metu bus atrinktas optimalus sprendimas.
 • Investicinių projektų rengimas. Investicinis projektas rengiamas, kai yra aiškus sprendimas ir reikia numatyti efektyviausias priemones ir tikslius kaštus jam įgyvendinti. Didelė patirtis infrastruktūrinių, informacinių technologijų ir energetinių projektų srityje leis maksimaliai tiksliai įvertinti investicijų poreikį ir jų sukuriamą efektą.
 • Pastatų energijos vartojimo auditų rengimas. Pastatų energijos vartojimo auditai rengiami pagal galiojančią pastatų energijos vartojimo auditų rengimo metodiką, juos rengia atestuoti įmonės darbuotojai.
 • Pastatų energijos vartojimo sertifikavimas. Sertifikatus rengia atestuoti įmonės darbuotojai.
 • Konsultavimas šiluminės energijos gamybos ir tiekimo klausimais. Šilumos tiekimo įmonių veiklos procesų valdymas – esminė mūsų kompetencija. Inžinerinių sprendimų parinkimas ir įgyvendinimas, įmonių veiklos procesų optimizavimas, konsultacijos efektyviam debitorių valdymui – sritys, kuriose bendradarbiaudami pasieksime puikių rezultatų.