INVESTICIJŲ PROJEKTAI

Profesionaliai rengiame investicijų projektus. Tai dokumentas, kuris finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą ir kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projektui įgyvendinti reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus.

Investicijų projekto rengimo tikslas – įvertinti visas projekto įgyvendinimo galimybes, parinkti optimalų įgyvendinimo sprendimą ir visapusiškai pagrįsti projekto įgyvendinimo būdą, išlaidas, pasekmes ir kt. Investicijų projekto rengimas apima:

  • išsamią probleminės padėties, dėl kurios reikalinga įgyvendinti projektą, analizę;
  • pokyčių poreikio pagrindimą, reikalavimų konkretiems pokyčiams, kurių siekiama įgyvendinant investicijų projektą, apibrėžimą;
  • projekto įgyvendinamumo ir alternatyvų analizę;
  • veiksmų plano sudarymą (nustatoma veiksmų seka, jų ryšiai, svarba, vieta bendroje projekto eigoje);
  • projekto sąnaudų-naudos analizę.