ATLIKTI DARBAI

UAB „Teeko consulting“ specialistai yra paruošę daugiau kaip:

  • 20 paraiškų ir investicinių projektų pagal Klimato kaitos specialiąją programą biokuro katilų (iki 500 kW ir nuo 500 kW iki 5 MW galingumo) įsigijimui.  Iš jų, 18 paraiškų yra patvirtintos ir skirtas finansavimas  projektų įgyvendinimui;
  • 10 paraiškų ir energetinių auditų pagal Klimato kaitos specialiąją programą švietimo įstaigų pastatų atnaujinimui (modernizavimui);
  • 40 projektinių paraiškų finansavimui iš įvairių ES fondų gauti;
  • 20 galimybių studijų infrastruktūros plėtros, šilumos ūkio sektoriaus, informacinių technologijų srityje;
  • 250 energijos vartojimo auditų;
  • 200 pastatų energinio naudingumo sertifikatų;
  • 50 techninių projektų katilinių įrengimo srityje;
  • 50 pastatų ir technologinių įrenginių techninių projektų.